Category: travel news

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย เพราะมีวัดเก่าแก่หลายวัด และเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในการทึกศึกสงครามสมัยอยุธยาที่สำคัญด้วย เรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดของท้องถิ่นนี้คือวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่ช่วยต่อต้านทัพพม่าไว้ได้นาน ดังนั้นจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชนขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนั้น รวมถึงอุทยานค่ายบางระจันด้วย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันสร้างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมศึกษา
ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032 มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2519

travel news

จากสภาพภูมิประเทศที่สวยงามของจังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยจักรยานภูเขา ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในจังหวัดไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆได้ โดยมีเส้นทางที่นิยมอาทิเช่น

travel news

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหากเดินทางมาเยือนที่นี่คุณจะได้สัมผัสความรื่นรมย์ในระบบนิเวศของป่าชายเลนที่ไม่ได้มีแค่เพียงต้นโกงกางเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพิงป่าชายเลนราวกับเป็นโลกใบเล็กๆที่มีคุณค่าต่อพวกเขาเลยทีเดียว

travel news