Category: health news

กรมอนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ภาคเหนือ จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นภาคเหนือ พร้อมกันนี้นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวแถลงนโยบายการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

health news

การบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยไม่เพียงแต่จะป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้แล้ว แต่ยังช่วยไม่ให้เป็นโรคปอดได้อีกด้วย งานวิจัยหนึ่งในวารสารวิชาการ Annals of the American Thoracic Society เผยข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติ และพบว่า ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีเส้นใยเข้าไปมาก ๆ นั้น 68.3 เปอร์เซ็นต์มีปอดที่ทำงานปกติ

health news

ตรวจพบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกิดกับดวงตาทางอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย แนะประชาชนตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

health news