แรงงานไทยป่วย “พยาธิขึ้นสมอง” ที่ไต้หวัน เตรียมออกจาก รพ. ประสานกลับไทย 15 พ.ค.นี้

แรงงานไทยป่วยพยาธิขึ้นสมองที่ไต้หวัน เตรียมออกจาก รพ.ฉีเหม่ย 30 เม.ย.นี้ ก.แรงงานประสานส่งตัวกลับประเทศไทยวันที่ 15 พ.ค.นี้
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานหนุ่มไทยในไต้หวันที่ป่วยด้วยอาการพยาธิขึ้นสมอง หลังจากกินหอยที่ลมขึ้นจากคลองข้างโรงงาน ว่า สำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ได้รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งตัวนายฉัตรชัย ขุริดี อายุ 33 ปี

ชาวจังหวัดอุดรธานี แรงงานไทยในไต้หวันที่มีอาการป่วยด้วยสาเหตุพยาธิขึ้นสมอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลที่ รพ.ฉีเหม่ย เขตซินหยิง เมืองไถหนาน เนื่องจากได้รับแจ้งจากแพทย์ว่า อนุญาตให้นายฉัตรชัย ออกจากโรงพยาบาลได้ ในวันที่ 30 เม.ย.2561 โดยหลังจากนั้นบริษัทจัดหางานฯ ที่ส่งนายฉัตรชัย ไปทำงานจะช่วยจัดเตรียมส่งตัวนายฉัตรชัย ไปรักษาฟื้นฟูระหว่างรอการส่งกลับที่สถานพยาบาลพักฟื้น พร้อมทั้งประสานขอรถฉุกเฉินพร้อมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำส่งตัวนายฉัตรชัย ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเถาหยวนและนำส่งถึงจังหวัดอุดรธานี โดยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินที่ TG 637 ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เวลา 07.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.35 น.

“สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณกว่า 200,000 เหรียญไต้หวัน เป็นค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 170,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่ารักษาพยาบาลได้รับแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลฉีเหม่ย และมูลนิธิฉือจี้ว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาส่วนต่างที่ไม่สามารถเบิกจากกองทุนประกันสุขภาพ รวมทั้งบริษัทจัดหางานฯ และนายจ้างช่วยสมทบทุนบริจาคให้บางส่วน นอกจากนี้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จะรับผิดชอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพภายหลังจากส่งตัวนายฉัตรชัยฯ กลับประเทศไทย และทางสำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน จะช่วยเหลือติดตามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ หลังจากรับการรักษาครบ 6 เดือนขึ้นไป สามารถนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมายื่นขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันได้อีกทางหนึ่งด้วย” นางเพชรรัตน์ กล่าว

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์