อาหารดี ต้องมีใย

การบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยไม่เพียงแต่จะป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้แล้ว แต่ยังช่วยไม่ให้เป็นโรคปอดได้อีกด้วย งานวิจัยหนึ่งในวารสารวิชาการ Annals of the American Thoracic Society เผยข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติ และพบว่า ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีเส้นใยเข้าไปมาก ๆ นั้น 68.3 เปอร์เซ็นต์มีปอดที่ทำงานปกติ

ขณะที่กลุ่มที่บริโภคน้อยมีเพียงแค่ 50.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ปอดยังทำงานปกติอยู่ นอกจากนี้ กลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ นั้น 14.8 เปอร์เซ็นต์มีระบบทางเดินหายใจที่มีปัญหา ในขณะที่กลุ่มที่บริโภคน้อยมีถึง 29.8 เปอร์เซ็นต์ที่มีปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจ
การทดสอบที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ การทดสอบปอด โดยกลุ่มที่บริโภคเส้นใยมากจะทำการทดสอบปอดได้ดีกว่ากลุ่มที่บริโภคเส้นใยน้อยอย่างมีนัยสำคัญ และยังมีปริมาตรปอดที่สูงกว่า เห็นได้จากการสูบกักลมได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยบริโภคเส้นใย “ปัญหาโรคปอดนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ดังนั้น การหาปัจจัยความเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ค่อยมีกลยุทธ์ในการป้องกันโรคทางปอดเท่าไร เราพบว่า การบริโภคอาหารที่มีเส้นใยมากเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ และยังมีผลไปลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดได้ด้วย” รศ.ดร.คอร์รีน แฮนสัน นักวิจัยที่ภาควิชาโภชนาการการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนเบสกา สหรัฐอเมริกาเผย
นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ดูข้อมูลจากกลุ่มผู้ใหญ่ 1,921 คน อายุระหว่าง 40-79 ปีที่เข้าร่วมทำการทดสอบสุขภาพแห่งชาติในปี 2009 – 2010
ส่วนปริมาณเส้นใยที่บริโภคในการศึกษาครั้งนี้ คำนวณจากปริมาณของผลไม้ ผัก พืชมีฝัก และธัญพืชที่ผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานเข้าไป คนที่บริโภคเข้าไปมากถือว่าบริโภคเข้าไป 17.5 กรัมต่อวันซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มใหญ่ 571 คน ส่วนคนที่บริโภคเข้าไปน้อยจะบริโภคแค่ 10.75 กรัมต่อวันซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มเล็ก มีอยู่ 360 คน นักวิจัยได้ตัดเอาปัจจัยผลกระทบด้านเชื้อชาติและสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ น้ำหนัก และสภาพสังคมออกไปแล้ว และพบว่า การบริโภคเส้นใยและสุขภาพของปอดนั้นมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้านี้เคยมีการพบว่า การบริโภคเส้นใยนั้นช่วยลดการติดเชื้อในร่างกายได้ และการติดเชื้อนั้นก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปอดทำงานไม่ปกติ และยังมีการพบว่า เส้นใยสามารถเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ ทำให้การติดเชื้อลดลง มีการปล่อยสารเคมีที่ช่วยปกป้องปอดได้ด้วย ดร.แฮนสัน ยังเชื่อว่า ในอนาคตนโยบายสาธารณสุขอาจจะรณรงค์ให้คนหันมาบริโภคเส้นใยเพื่อป้องกันโรคทางปอดก็เป็นได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่แพง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth