ส่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ ชป.ต่อท่อให้สวนปาล์ม

ชาวสวนปาล์มนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จับมือทำเกษตรแปลงใหญ่ ชลประทานส่งน้ำสะดวก ลงทุนต่อท่อแจกจ่ายครบทุกแปลง หมดปัญหาภัยแล้ง แถมช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พอพูดคำว่า “เกษตรแปลงใหญ่” ทำให้นึกถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันทำนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ในความเป็นจริงมีความหมายที่กว้างขวางไปถึงการปลูกพืชประเภทอื่น ดั่งเช่นการปลูกปาล์มน้ำมันของนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งมีการรวมตัวกันตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ

นิคมสหกรณ์ท่าแซะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7.5 หมื่นไร่ เมื่อเกษตรกรสมาชิกเลือกปลูกปาล์มซึ่งเป็นพืชอาศัยน้ำ จึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอยู่เป็นประจำ ดังนั้นในปี 2558 ได้มีหนังสือขอการสนับสนุนจาก โครงการชลประทานชุมพร ส่งน้ำให้กับ 6 หมู่บ้าน ครอบคลุ่มพื้นที่การเกษตร 2,200 ไร่ โครงการชลประทานชุมพรจึงเข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า เกษตรกร ใช้แหล่งน้ำจากสระที่ขุดไว้ ลำห้วย คลอง และบ่อน้ำตื้น ส่วนพื้นที่ด้านทิศเหนือมีลำคลองรับร่อไหลผ่าน โดยมีน้ำกักเป็นช่วง ๆ จากนั้นได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเพื่อก่อสร้าง โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถังเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำความยาว ประมาณ 14.3 กิโลเมตร นายดนัย สุรามิตร ประธานสภา อบต.ท่าแซะ เล่าให้ฟังว่า ทางชลประทานเข้ามาดูแลเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่ต้น โดยเริ่มกำหนดพิกัด พร้อมกับอธิบายให้เกษตรกรทราบถึงผลดีของการรวมตัวกัน เพราะสะดวกต่อการบริหารน้ำซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น เพราะว่าหัวใจของการเกษตรขึ้นอยู่กับน้ำ หากมีน้ำดี ผลผลิตก็จะดี และทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีตามไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews