สธ.ย้ำไม่ต้องกังวลหวัดใหญ่ในฮ่องกง เป็นโรคตามฤดูกาล

อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำไข้หวัดใหญ่ระบาดในฮ่องกง เป็นโรคตามฤดูกาล ประชาชนเดินทางปกติ แต่แนะให้ป้องกัน ด้วยการหมั่นล้างมือ เลี่ยงสถานที่แออัด พร้อมชวนกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก คนแก่ หญิงตั้งครรภ์ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ประเทศฮ่องกง พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ว่า เป็นการระบาดของโรคตามฤดูกาล พบได้ประจำทุกปี โดยไข้หวัดใหญ่ที่พบ แบบ ชนิด A (H3N2) และขณะนี้องค์การอนามัยโลกไม่ได้มีการออกประกาศคำเตือนห้ามการเดินทางเข้า-ออก ฮ่องกง ดังนั้นสำหรับประเทศไทย ก็ไม่ได้มีการห้ามการเดินทาง เพียงแต่ขอให้ผู้เดินทางไปฮ่องกง ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และหมั่นล้างมือ บ่อยๆช่วยป้องกันโรค และความสวมหน้ากากอนามัยหากมีการเจ็บป่วย สำหรับชาวฮ่องกงที่เดินทางเข้าไทย ก็ยังทำได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก เพราะที่สนามบิน ที่มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในไทย จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า วันที่1 มกราคม – 23 กรกฎาคม 60 พบผู้ป่วยแล้ว 47,470 ราย เสียชีวิตแล้ว 5 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 72.55 ต่อแสนประชากร การเฝ้าระวังโรคจากนี้ เนื่องจากเป็นฤดูฝน ก็ขอให้ประชาชนทำร่างกายให้อบอุ่นหากถูกฝน และสวมหน้ากากอนามัย กรณีเจ็บป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายโรค และหมั่นล้างมือ ช่วยลดการติดเชื้อ กินร้อนช้อนกลาง รวมถึงกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือ โรคทางสมอง โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต และหญิงตั้งครรภ์ มากกว่า 4 เดือน ทารกตั้งแต่ 0-2 ปี สามารถรับวัคซีนได้ฟรี .-สำนักข่าวไทย