ขี่จักรยานภูเขา จังหวัดกาญจนบุรีี

จากสภาพภูมิประเทศที่สวยงามของจังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยจักรยานภูเขา ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในจังหวัดไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆได้ โดยมีเส้นทางที่นิยมอาทิเช่น

เส้นทางจากตัวจังหวัดข้ามสะพานสมเด็จพระสังฆราช ไปยังวัดถ้ำเขาปูน-สวนหินสมเด็จพระศรีนครินทร์-ถ้ำพุหว้า-วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ระยะทาง 22 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย เส้นทางไหว้พระ 9 วัด อำเภอท่าม่วง จากเขื่อนแม่กลองไป วัดม่วงชุม-วัดนางโน-วัดบ้านถ้ำ-วัดถ้ำแฝด-วัดถ้ำเสือ-วัดถ้ำเขาน้อย-วัดต้นลำไย-วัดวังขนาย-วัดศรีโลหะ และกลับไปยังจุดเริ่มต้น ระยะทาง 30 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนดิน สลับถนนลาดยาง เส้นทางจากปากทางบ้านเขาเหล็ก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ ไปยังถ้ำธารลอดใหญ่ ระยะทาง 18 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นดินลูกรัง เส้นทางจักรยานรอบหมู่บ้านหนองขาว ชมวิถีชีวิตชาวบ้านรอบหมู่บ้านหนองขาว เที่ยวชมวัดอินทาราม-พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ-โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์-วัดทุ่งสมอ ระยะทาง 10 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นดินลูกรังสลับถนนคอนกรีต นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเส้นทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand